Oljedimavskiljare

Våra oljedimavskiljare renar effektivt verkstadsluften från den oljedimma/oljerök som bildas vid bearbetning. Du slipper ständiga filterbyten och du kan dessutom återanvända oljan/skärvätskan. Oljedimavskiljarna kan installeras direkt på din verktygsmaskin och sparar på så sätt plats och onödig rördragning. Välj mellan våra två produktlinjer av oljedimavskiljare: nya GREEN LINE eller klassiska BLUE LINE.

The GREEN LINE is the new series of oil mist eliminators from 3nine. They can handle all types of applications that use cutting fluid or straight oil in the machining process, even tough applications such as grinding and machining of cast iron. If you choose a GREEN LINE oil mist eliminator, you can expect to get a machine with high efficiency, low maintenance and low operating costs. Learn more about the unique GREEN LINE technology here.
The BLUE LINE is our classic series of oil mist separator. They produce airflows from 300 to 1,500 CFM and handle machine tool cabins up to 710CF with 1 unit.  The disc stack separation technology enables a high degree of purification in a compact format and they are also associated with a minimum of maintenance. With over 7,000 units installed over four continents and are quite proven.